LEGNICKA STREET - POLITYKA

Polityka Prywatności 

Administratorem danych osobowych pozyskanych poprzez stronę
www.legnickastreet.pl jest:

POPOWICE DEVELOPMENT Sp. z o.o.
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
(zwana dalej POPOWICE DEVELOPMENT).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych oraz marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które napisały do POPOWICE DEVELOPMENT prośbę o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a POPOWICE DEVELOPMENT

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym odbiorcom o ile taki obowiązek nie będzie wynikać z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Na naszej stronie znajduje się link do fanpage na Facebook. Klikając w link nie są przez nas pobierane żadne dodatkowe dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a POPOWICE DEVELOPMENT, nie dłużej niż przez jeden rok od Twojego ostatniego kontaktu z POPOWICE DEVELOPMENT. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Przysługuje Ci prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Dane kontaktowe w sprawie niniejszej Polityki Prywatności:

tel. 71 788 47 69

e-mail: biuro@legnickastreet.pl

Niniejsze zasady ochrony prywatności są regularnie przeglądane i aktualizowane.

                                    Zarząd POPOWICE DEVELOPMENT Sp. z o.o. – 01.02.2020.

 

Polityka Cookies Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej http://legnickastreet.pl/ której właścicielem jest Popowice Development Sp. z o.o.

Czym są pliki "cookies"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Do czego używamy plików "cookies"?
Do czego używamy plików "cookies"? Pliki "cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk. Jakich plików "cookies" używamy?
Stosujemy dwa rodzaje plików "cookies" - "stałe" oraz "sesyjne". * "Sesyjne pliki cookies" - są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), * "Stałe pliki cookies" - pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki "cookies" przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach "cookies"

Usuwanie plików "cookies"
Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.